Pravidla pro správné zabalení a označení zboží

Směrnice pro balení zásilek

1.
Adresa nakládky a vykládky
 

Na každé zásilce musí být objednatelem uvedena úplná adresa a údaj o odesílateli. Nesmí obsahovat žádné dodatky, které by vedly k nedorozumění, nepochopení nebo by ztěžovaly či znemožňovaly zpracování zásilky.

Dodací list musí být umístěn na největší straně zásilky. U již použitých obalů je nutné veškeré matoucí údaje, např. starou adresu příjemce, odstranit.

2.
Podmínky balení zásilek

2.1
Základní
 

Zásilky musí objednatel dle obsahu, typu obalu a rozsahu, bezpečně zabalit tak, aby bylo vyloučeno poškození během přepravy a obsah zásilky byl jištěn před ztrátou a poškozením. K obalům patří vždy podle vybrané možnosti přepravy např. vhodné vnější obaly, paleta, dále vhodné vnitřní obaly/výplně, stejně tak bezpečný uzávěr.

Jako předlohu můžete využít naše tipy na zabalení zásilky, tam získáte také vhodné tipy pro jednotlivé možnosti přepravy. Např. těžká zásilka vážící 60 a více kilo musí být zasílána na paletě, protože nemůže být popřípadě nesena jednou osobou.

2.2
Bezpečné zabalení
 

Vnější obal musí být obsahu tak uzpůsoben, aby zabalené věci nevypadly, nedošlo k jejich poškození a aby nepoškodily jiné zásilky. Myslet je třeba také na vnitřek zásilky, který by měl být vyplněn a vyztužen vhodným tlumícím a chránícím materiálem, např. papírem, novinami, molitanem, polystyrenem atd. U věcí citlivých na přepravu musí být použit obal, na kterém je potvrzení o zvláštní citlivosti, aby byl druh zboží, množství a všechny další zvláštnosti obsahu zásilky zohledněny. Obal musí obsah zásilky chránit před zátěží, které je normálně během přepravy vystaven (např. proti tlaku, nárazu, pádu, vibraci a teplotním vlivům).

2.2.1
Vnější obal musí být dostatečně pevný a stabilní proti tlaku. Mimo jiné musí být tak velký, aby nabídl dostatek místa pro všechen jeho obsah a důležitou vnitřní obalovou výplň. Nesmí připustit znehodnocení zboží.
 
2.2.2
Vnitřní obal/výplň musí obsah fixovat a ke vnějšímu obalu při více částech v jednom paketu ze všech stran polstrovat.
 
2.2.3
Pro uzavření balíku jsou potřeba odolné materiály (např. neroztržitelné lepicí pásky určené k pevnému zabalení zboží, kurty nebo další vhodné balící prostředky), které garantují, že zásilka zůstane v původním tvaru.
 

Podmínky pro balení zásilek/Tipy na balení zásilek

Důležité: Zabalte prosím Vaše zboží k odeslání minimálně podle našich pokynů a našich tipů na balení zásilek (www.cargointernational.cz/tipy_baleni_zasilek). Pokud by během transportu mělo dojít ke škodám kvůli špatnému, nesprávnému nebo vůbec žádnému obalu, nemohou být nároky na náhradu škody uznány.

 

K tomu si dále prosím přečtěte také naše VOP.