Impresum

Cargo International CZ s. r. o.
Chebská 79/23
322 00 Plzeň - Křimice

Telefon: 495 510 158
Fax: 495 217 154
E-mail: info@cargointernational.cz

Vedení společnosti
Alessandro Mastrantonio
Ralf Wieland

Obchodní rejstřík
Spisová značka C 30767 vedená u Krajského soudu v Plzni
DIČ: CZ03814939

Zodpovědný za obsah
Alessandro Mastrantonio

Partner
Marketing, programování a design: adalo Online Marketing

Právní podmínky

1. Obsah online nabídky

Provozovatel internetových stránek www.cargointernational.cz (dále jen Provozovatel) v žádném případě neručí za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek, za předpokladu, že ze strany Provozovatele ani autorů neexistuje prokazatelně úmyslné provinění nebo provinění z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny obsahu nebo funkčnosti Internetových stránek a to bez předchozího upozornění.

2. Odkazy a linky

V případě přímého nebo nepřímého odkazování na stránky třetích osob („hyperlinky“), které leží mimo odpovědnost Provozovatele, vstoupí v účinnost povinná odpovědnost výlučně v případě, že Provozovatel obsah zná a je technicky možné protiprávní obsah zakázat. Provozovatel se tímto výslovně zavazuje, že ve chvíli prolinkování nebyly na stránkách, na které je odkazováno, žádné rozpoznatelné nelegální obsahy. Na aktuální a budoucí uspořádání, obsah nebo autorství odkazovaných stránek nemá Provozovatel žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu stránek třetích stran, které byly po prolinkování změněny. Toto ustanovení platí pro všechny včetně vlastních linků a odkazů internetové nabídky, stejně tak pro cizí záznamy autorem uvedených v knihách návštěv, diskuzních fórech, seznamech odkazů, seznamech mailů a ve všech ostatních formách databází, na/v nichž je možno sdílet příspěvky. Za nelegální, chybný nebo neúplný obsah a obzvláště za škody, které vyplývají z užití nebo neužití takových podaných informací, ručí sám poskytovatel stránek, na které je odkazováno, a ne ten, který přes link na aktuální stránku pouze odkazuje.

3. Autorské právo a ochranné známky

Obsah Internetových stránek je chráněn autorským právem, pokud není uvedeno jinak. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších vyhlášek může provozovatel vykonávat majetková práva k Internetovým stránkám. Všechny ochranné a registrované obchodní známky zmíněné v rámci Internetových stránek podléhají neomezeně stanovením platných zákonů. Používání, přenášení, pozměňování obsahu Internetových stránek není bez výslovného písemného souhlasu autora dovoleno.

4. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje získané od návštěvníků Internetových stránek (formou vyplnění a odeslání formulářů, dále jen Osobní údaje) jsou považovány za údaje osobní a jsou chráněné dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších vyhlášek. Uživatel odesláním takového formuláře souhlasí se zpracováním Osobních údajů dle výše uvedeného zákona. Provozovatel se zavazuje, že Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Uživatel odesláním svých osobních údajů výslovně souhlasí s jejich zpracováním Provozovatelem.

Užití údajů uvedených v rámci impressa nebo jim podobných údajů, zveřejněných kontaktních dat jako poštovní adresa, telefonní a faxové číslo, stejně tak emailové adresy, třetími stranami k odeslání ne výslovně požadovaných informací není povoleno.  Právní kroky proti odesílatelům tzv. emailových spamů při porušení tohoto zákazu jsou vyhrazeny.

5. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti a záruk

Tyto právní podmínky jsou považovány za část internetových stránek. Pokud části nebo částečné formulace tohoto textu platného práva neodpovídají, už neodpovídají nebo neodpovídají úplně, zůstanou zbylé části dokumentu ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny.  Provozovatel může kdykoliv upravit právní podmínky změnou tohoto textu.© istock Squaredpixels
Vlajky zemí: icondrawer.com 

 

Další a dřívější partneři

Programování, design, realizace: concitus UG (ručení omezeno)